ตารางการคำนวณค่าไฟของการไฟฟ้า

ใช้สำหรับรวบรวมความรู้ที่ค้นหาได้หรือทดสอบทดลองตามความเข้าใจ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงใดๆได้ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
Post Reply
User avatar
Wiroj
Site Admin
Posts: 18
Joined: 04 Feb 2019 00:26
Been thanked: 18 times

ตารางการคำนวณค่าไฟของการไฟฟ้า

Post by Wiroj » 22 Nov 2019 21:29

Calulation_00.png
Calulation_00.png (53.98 KiB) Viewed 7833 times
ตารางการคำนวณค่าไฟของการไฟฟ้า อ้างอิงตามค่าไฟจาก กฟภ.

ตารางนี้ใช้ได้เฉพาะ (ข้อมูลฉบับเต็มของ กฟภ.)
 • ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย
 • (ประเภท 1.1.1) ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5(15) แต่ มีค่าไฟเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
 • (ประเภท 1.1.2) ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15(45) ขึ้นไป
*** หากมีข้อมูลใดผิดพลาด รบกวนแจ้งด้วยจะได้ทำการแก้ไข
Version 1.0
เอกสารอ้างอิง ของการไฟฟ้า (นครหลวง / ภูมิภาค)
อธิบายการทำงานของตารางนี้
 • ตารางนี้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่เป็นสีเทาเท่านั้น ที่เหลือเป็นสูตรการคำนวณ ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไร นอกจากการไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลง อัตราค่าไฟ, ค่า FT และ ค่าบริการ (ซึ่งไม่ใช่จะเปลี่ยนกันได้บ่อยๆ)
 • ตารางส่วนแรก สีแดงเข้มไปจนถึงสีแดงอ่อน คือ ค่าไฟที่เราจ่ายให้การไฟฟ้า โดยจะประกอบไปด้วย
  1. ค่าไฟฐาน คือ จำนวนค่าไฟจากการคำนวนอัตราค่าไฟในระดับต่างๆ ตั้งแต่ 1 หน่วยเป็นต้นไป จนถึงหน่วยสุดท้ายที่เราใช้ บวก กับ ค่าบริการซึ่งคงที่
  2. ค่า FT ซึ่ง ถ้ามีการประกาศปรับค่า FT เราต้องมาเปลี่ยนค่า FT ในตารางนี้ด้วย แต่ค่า FT จะไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนเท่าไหร่
  3. ภาษีมูลค่าเพื่ม 7%
  เมื่อเอา 3 ค่านี้มาบวกกัน นั่นคือ ค่าไฟที่เราต้องจ่ายให้การไฟฟ้านั่นเอง
 • ตารางส่วนที่สอง สีฟ้าน้ำทะเล คือ การผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรามี
  1. ระบบ On Grid คือ การเก็บค่าพลังงานที่ได้ในแต่ละเดือนของ Grid Tie Inverter ทั้งนี้เราต้องมีวัตต์มิเตอร์ในการวัดค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ด้วย
  2. ระบบ Off Grid คือ พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ไปในแต่ละเดือน (ไม่ใช่การผลิตไฟฟ้านะครับ) ซึ่งปกติเป็นการวัดการใช้ไฟที่ออกจากแบตเตอรี่
  3. มีระบบใดระบบหนึ่งก็กรอกแค่ข้อมูลเดียว มีสองระบบก็กรอกทั้งหมด
  เมื่อเอา 2 ค่านี้มาบวกกัน นั่นคือ พลังงานไฟที่เราต้องใช้ แต่ไม่ได้จ่ายให้การไฟฟ้า เพราะเราผลิตเอง
 • ตารางส่วนที่สาม สีเขียว คือ การใช้ไฟรวมทั้งหมด (การไฟฟ้า+พลังงานแสงอาทิตย์) ในแต่ละเดือนของเราเอง เอามาคำนวนค่าไฟที่ต้องจ่ายในกรณีไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเลย ซึ่ง ส่วนต่างก็คือจำนวนเงินที่เราประหยัดได้
การใช้งาน
 1. กรอกข้อมูลจำนวนหน่วย ตามบิลค่าไฟฟ้าที่ได้รับ ในช่องสีเทา โปรแกรมจะคำนวณค่าไฟฟ้าให้ทันที ในช่องสีแดงอ่อนทางขวา
  Calulation_01.png
  กรอกข้อมูลจำนวนหน่วย ตามบิลค่าไฟฟ้าที่ได้รับ ในช่องสีเทา
  Calulation_01.png (264.72 KiB) Viewed 7855 times
 2. ในช่องสีแดงอ่อน ทำการตรวจสอบค่าไฟฟ้า ว่าตรงกับใบแจ้งค่าไฟหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ตรวจสอบว่าอยู่ในเกณท์ตามข้อมูลข้างต้นหรือไม่
  Calulation_02.png
  ตรวจสอบค่าไฟฟ้า ว่าตรงกับใบแจ้งค่าไฟหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ตรวจสอบว่าอยู่ในเกณท์ตามข้อมูลข้างต้นหรือไม่
  Calulation_02.png (253.48 KiB) Viewed 7855 times
 3. ทำการกรอกข้อมูลจำนวนหน่วย (Kw) ที่สามารถผลิตไฟได้ในระบบ On Grid และ/หรือ ข้อมูลการใช้ไฟในระบบ Off Grid ในช่องสีเทา
  Calulation_03.png
  กรอกข้อมูลจำนวนหน่วย ที่สามารถผลิตไฟได้ในระบบ On Grid และ/หรือ ข้อมูลการใช้ไฟในระบบ Off Grid ในช่องสีเทา
  Calulation_03.png (242.87 KiB) Viewed 7855 times
 4. ดูผลลัพธ์ของการใช้ไฟทั้งหมด จากทั้งของการไฟฟ้าบวกกับที่ผลิตได้ และ จำนวนเงินที่สามารถประหยัดได้
  Calulation_04.png
  ดูผลลัพธ์ของการใช้ไฟจริง และ จำนวนเงินที่ประหยัดได้
  Calulation_04.png (240.64 KiB) Viewed 7855 timesPost Reply